Flamuri


Ne jemi këtu per ju

Këtu ju do të gjeni një pasqyrë të bordit të shoqatës.
Në formularin ton
ë kontaktues ju do të gjeni adresën tonë, numrin e telefonit, dhe keni mundësi për të na dërguar një e-mail .


Xhevdet Syla                                                Bashkim Berisha          

Kryetar                                                            Nënkryetar

Xhevdet.Syla@shoqatapavaresia.de                               


Beqir  Sopa                                              Valmir Gashi

Arkatar                                                              Sekretar 

 Beqir.Sopa@shoqatapavaresia.de                              

Durak Gashi                                        Hedije Shala   

Anëtar i Kryesisë                                                            Anëtare e Kryesisë

                                      


Lumtumi Pajaziti                                 Sofie Sopa

Anëtar i Kryesisë                                                             Anëtare e Kryesisë 


                                                           

Drenusha Shala  

Anëtar i Kryesisë

                                                               
                                                       
                                  © 2013  
www.shoqatapavaresia.de